سرور مجازی میکروتیک ایران

سرور مجازی میکروتیک ایران - پلن برنزی

لایسنس غیر اورجینال و همیشگی
لایسنس لایه 6
نسخه میکروتیک 6.45

 • پردازنده 1 هسته
 • رم 1GB
 • فضای هارد 1GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 800GB
 • لینک ارتباطی (قابل ارتقاء) 1Gbps
سرور مجازی میکروتیک ایران - پلن نقره ای

لایسنس غیر اورجینال و همیشگی
لایسنس لایه 6
نسخه میکروتیک 6.45

 • پردازنده 2 هسته
 • رم 6GB
 • فضای هارد 1GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 1200GB
 • لینک ارتباطی (قابل ارتقاء) 1Gbps
سرور مجازی میکروتیک ایران - پلن طلایی

لایسنس غیر اورجینال و همیشگی
لایسنس لایه 6
نسخه میکروتیک 6.45

 • پردازنده 4 هسته
 • رم 8GB
 • فضای هارد 1GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 2000GB
 • لینک ارتباطی (قابل ارتقاء) 1Gbps
سرور مجازی میکروتیک ایران - پلن الماسی

لایسنس غیر اورجینال و همیشگی
لایسنس لایه 6
نسخه میکروتیک 6.45

 • پردازنده 6 هسته
 • رم 10GB
 • فضای هارد 1GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 3000GB
 • لینک ارتباطی (قابل ارتقاء) 1Gbps