سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران - پلن برنزی
 • پردازنده 1 هسته
 • رم 4GB
 • فضای هارد 50GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 300GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ایران - پلن نقره ای
 • پردازنده 2 هسته
 • رم 6GB
 • فضای هارد 80GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 500GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ایران - پلن طلایی
 • پردازنده 4 هسته
 • رم 8GB
 • فضای هارد 120GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 700GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی ایران - پلن الماسی
 • پردازنده 8 هسته
 • رم 12GB
 • فضای هارد 160GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) نامحدود نامتقارن
 • لینک ارتباطی 1Gbps