سرور مجازی اروپا

سرور مجازی اروپا - پلن برنزی

امکان انتخاب موقعیت مکانی سرور

 • پردازنده 1 هسته
 • رم 4GB
 • فضای هارد 50GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 500GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی اروپا - پلن نقره ای

امکان انتخاب موقعیت مکانی سرور

 • پردازنده 2 هسته
 • رم 6GB
 • فضای هارد 80GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 800GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی اروپا - پلن طلایی

امکان انتخاب موقعیت مکانی سرور

 • پردازنده 4 هسته
 • رم 8GB
 • فضای هارد 120GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) 1000GB
 • لینک ارتباطی 1Gbps
سرور مجازی اروپا - پلن الماسی

امکان انتخاب موقعیت مکانی سرور

 • پردازنده 6 هسته
 • رم 10GB
 • فضای هارد 160GB SSD NVMe
 • ترافیک ماهانه (پهنای باند) نامحدود نامتقارن
 • لینک ارتباطی 1Gbps